• Foto's: Theo Schumacher
  • Foto's: Theo Schumacher
  • Foto's: Theo Schumacher
  • Foto's: Theo Schumacher
  • Foto's: Theo Schumacher
Buurtvereniging SBB
PDF Afdrukken E-mailadres

Stokhem, Beertsenhoven en Berghof zijn de gehuchten, waarvan de bewoners deel uitmaken van onze buurtvereniging S.B.B. Deze gehuchtjes liggen in een onvoorstelbaar rijk natuurgebied.

Dolsberg, Wijlre-bossen en Berghofweide zijn in ons land en vér daarbuiten bekend door de bijzonder zeldzame en wettelijk beschermde flora! Op een oppervlakte van amper één vierkante kilometer groeien 20 soorten inheemse orchideeën en een paar handen vol andere zeldzame bloemen en planten. Ook de fauna is er zeer rijkelijk bedeeld; reeën, dassen, vossen, marters, bunzings, hermelijnen en wezel hebben er hun woongebied. Ook Ransuil, Bosuil, Steenuil en Kerkuil zijn van de partij. Zeldzame en bij wet beschermde reptielen en amfibieën hebben er hun biotoop. Hagedissen, salamanders, hazelwormen, bruine en groene kikkers en zeldzame Geelbuikvuurpadjes, en niet te vergeten de welbekende Wijngaardslak. Ook buizerds, haviken, sperwers en torenvalkjes zijn op jacht naar voedsel. De grote, middelste, kleine en groene specht laten hun roffels horen. Een twintigtal soorten zangvogels, van de kleine winterkoning tot de grote lijster maken deze onvoorstelbare lijst compleet! Voeg daarbij nog de jaarlijkse voor- en najaarstrekkers die onze buurtschap aandoen, dan mogen we gerust stellen dat onze buurtschap één van de parels is van het vijfsterrenlandschap Gulpen-Wittem!

In vroeger jaren bestond in Stokhem de zgn. "Jonkheid", welke de dorpsactiviteiten verzorgde. Nadat de "Jonkheid" als vereniging haar glans verloren had, werd in Stokhem, naast de reeds bestaande Kapel-Commisie, een buurtvereniging opgericht, die de belangen van de drie gehuchten ging behartigen. In de begintijd van de buurtvereniging bestond de hoofdmoot voornamelijk uit alle werkzaamheden ten behoeve van de "Sacraments Processie" en de "Klèng Bronk". Álles moest worden gerestaureerd en/of vervangen: bronkpaaltjes, vlaggetjes, spanvanen enz. Rustaltaren oftewel "Hèllige Huuskes" werden opgeknapt. Nu is onze buurtschap voor de tweejaarlijkse Processie feestelijk versierd. Dit alles kost veel geld, ook het dak van het Maria-kapelke vergde spoedeisend onderhoud, kortom onze buurtvereniging moest iets organiseren om dit allemaal te kunnen bekostigen.

Enkele van onze leden hebben hun schouders gezet onder het inmiddels alom bekende "Öpke döpke", een culinaire wandeling met oud-Limburgse gerechten. Jaarlijks sedert 1988, traditioneel op de 1e zondag van september en nog steeds een groot succes.

Ook is onze buurtvereniging, mede door het succes van deze gouden greep, in het gelukkige bezit van een eigen buurthuis waar diverse gezellige activiteiten voor jong en oud gehouden worden. Ook bestaat in onze buurtschap nog steeds de mooie traditie dat bij een overlijden, op de dagen voor de begrafenis, ‘s avonds bij het Maria-kapelke ter nagedachtenis van de overledene het rozenhoedje word gebeden.

U begrijpt wel dat wij met z’n allen bijzonder trots zijn op onze prachtige woonomgeving! De allereerste bewoners van onze buurtschap hebben op de eerste rij gezeten toen O.L.H. de natuur verdeelde! Kunstenaar Pierre Delnoy uit Vijlen ontdekte onze gehuchtjes al decennia geleden en maakte pentekeningen, welke door publicaties in de krant, uitgedragen werden door heel Limburg.