• Foto's: Theo Schumacher
  • Foto's: Theo Schumacher
  • Foto's: Theo Schumacher
  • Foto's: Theo Schumacher
  • Foto's: Theo Schumacher
Beertsenhoven
PDF Afdrukken E-mailadres

Gehucht in het groen

Een handjevol huizen; van stokoud tot modern die tot één geheel versmelten in het weldadig aandoende vele groen, ingesloten tussen weilanden, bos en natuurreservaten: Beertsenhoven. Gelegen aan de voet van de Dolsberg en bij het begin van de Trichterweg, de weg die volgens de overlevering deel uitmaakte van de heirbaan Tongeren-Maastricht-Aken.

Beertsenhoven was vroeger jaren omringd door ontelbare hoogstam fruitbomen, met tientallen prachtige namen voor appels en peren. De helft van de huizen van het gehucht waren boerderijen met akkerbouw, rundvee, varkens en paarden, er heerste een gezellige bedrijvigheid. Ook had ieder huisgezin in vroeger tijden een eigen bakoven; er resteren er nog twee, een vrijstaande en een in een zgn. "bakkes". Ook had iedereen zijn eigen waterput met pomp. Jammer genoeg zijn de puthuisjes met ophaalmechaniek overbodig geworden en geslooopt, dit door de komst van de waterleiding.

In diezelfde periode is ook een leuk klein vakwerkhuisje met veldbrandstenen onderbouw afgebroken, bijzonder jammer! Niemand had voorzien dat zulke huisjes in onze tijd "goud" waard zouden zijn, immers in vroeger tijden was wonen in een afgelegen gehucht niet erg aantrekkelijk en ouderwets.

In periodes met strenge vorst bevroren de in de buitenlucht staande pompen en werd water gehaald uit dichtbijgelegen bronnen, welk water gedurende winter en zomer 12 graden bedraagt. Deze bronnen liggen langs de toen zo genoemde Paulusbergweg op zo’n 60-70 mtr. afstand van de huizen van Beertsenhoven in een prachtig nat natuurgebied.

Langs die weg zijn ook de restanten van de in 1944 gegraven schuilkelders aanwezig, waar in de tijd van de bevrijding honderden mensen bescherming vonden tegen het oorlogsgeweld.

De Trichterweg, een prachtige holle weg, een juweel om te bewandelen en te genieten van zeldzame planten en bloemen. In de hoge graften groeien in het voorjaar zeldzame planten als Eenbes, Slanke Sleutelbloem, Parelgras en Christoffelkruid. Een bijzondere ervaring van deze weg is de koelte tijdens de middaghitte van de zomer, te danken iaan de overvloedig begroeide hoge graften met struiken en bomen.

Op de top van de Trichterweg, daar waar het vlak is, heeft meer dan een halve eeuw geleden een zonderlinge man geleefd, samen met zijn karige veestapel, in een zelf gebouwd betonnen huis. Daar vlakbij is een plaats die "'t Gerich" genoemd wordt, waar volgens overlevering doodvonnissen (ophangingen) voltrokken werden.

De Dolsberg is al meer dan een eeuw bij floristen en natuurliefhebbers bekend om zijn bijzondere bloemen en planten. Zo was het heel speciaal dat drie van onze zeldzaamste orchideeën, het Bleke, het Witte en het Rode Bosvogeltje, er hun laatste groeiplaatsen van ons land hadden! Een paar jaar geleden werden weer zes bloeiende Bleke Bosvogeltjes gevonden nadat Staatsbosbeheer gericht houtopstanden uitgedund en verwijderd had. Meer dan veertig jaren geleden was het laatste exemplaar daar gezien. Voor Staatsbosbeheer was het ook een grote verrassing!

Ook de steile wandeling over de Dolsberg is een aanrader, met prachtige vergezichten tot aan de Belgische Hoge Venen; men kan gelijk z’n conditie testen.

Beertsenhoven blijft ook na enige veranderingen een prachtig verstild gehucht en we hopen dat dit in lengte van jaren zo zal blijven!